Với 30 phút, tự làm demo thùng nước IoT bơm nước tự động cùng iNut Platform

Mô tả dự án: 

Bạn muốn kết nối hàng chục thiết bị của mình lên Internet trong nháy mắt... mà không phải code lập trình mạng hay tốn tiền server? Xin giới thiệu với các bạn mô hình thùng nước IoT báo khi nào hết nước và gửi dữ liệu lên Internet. Chỉ với 30 phút là bạn đã có thể khám phá và làm lại được rồi.

Hôm nay, chúng ta sẽ học gì đây?

Với một mạch iNut - Nút nhấn (1 thiết bị) mình mua từ MySmarthome với chức năng bật tắt và hẹn giờ qua Internet và Wifi nội bộ. Ngoài ra, đây cũng là một thiết bị trong hệ thống iNut Platform. Vì vậy, thiết bị này hỗ trợ REST API và có thể lập trình điều khiển được. Thế là bắt tay ngay vào việc suy nghĩ cho ngày "mùng bye" Tết Mậu Tuất 2018 của mình. Và, kịch bản sẽ là:

P/s: Sử dụng mã ArduinoVN iNut Platform để được giảm 50% giá firmware cho đến 28/02/2018.

Nguyên lý

Mình sẽ đi thẳng vào vấn đề nguyên lý để giúp bạn có cái nhìn rõ ràng luôn. Mình sẽ đặt cảm biến siêu âm ở trên nắp thùng, nó sẽ kiểm tra độ cao tương đối giữa nó và mực nước trong thùng. Nếu nó vượt ngưỡng cao thì ngừng bơm nước (nếu đang bơm nước) và vượt ngưỡng thấp thì bơm nước nếu đang ngưng bơm nước.

Tôi yêu Arduino

Chúng ta sẽ cải tiến một chút, thay vì nối thẳng rơ le trực tiếp vào dây điện nối tới máy bơm thì ta sẽ điều khiển qua Internet Wifi cho ổn định. Vì sao phải như thế? Vì thường máy bơm để xa so với cái chỗ bình đo nước. Phao thì thường hay bị hư, lỡ nó hư một cái thì nước chứ thế mà bơm... mình đã từng bị và lúc đó đang đi du lịch cùng gi đình... lúc về là bơi luôn, motor cháy luôn (hên ko cháy nhà do đi-về trong ngày). Vậy máy bơm sẽ được nối vào một thiết điều khiển qua Wifi / Internet, còn cái cảm biến siêu âm cũng sẽ nối ở một nơi khác cũng điều khiển qua Wifi / Internet.

Bạn cần chuẩn bị những gì để bắt đầu

Bạn cần bao lâu để làm bài hướng dẫn này

 • Thời gian lắp mạch iNut vào mạch điện và cài đặt qua App iNut: 10 - 20 phút.
 • Thời gian lắp mạch cảm biến siêu âm để test: 5 phút.
 • Thời gian test cảm biến siêu âm với deploy server: 15 - 30 phút.
 • Bạn thích nghịch hơn thì xem thêm phần heroku!

Vậy, bạn chỉ cần 30 phút là có thể hoàn thành bài hướng dẫn này rồi. Hãy lựa chọn thời điểm thích hợp trong tuần sau Tết để chiến đấu nghen ^_^.

 

Mắc và cài đặt thiết bị iNut vào mạch điện

Bước 1: Nối điện iNút

Bước 2: Cài đặt mạng (Password: inut12345)

 

Bước 3: Điều khiển thiết bị

Một chạm điều khiển thiết bị

 

Lắp mạch thử nghiệm cảm biến siêu âm

Lập trình Arduino chạy chương trình thử nghiệm

const int trig = 8;   // chân trig của HC-SR04
const int echo = 7;   // chân echo của HC-SR04
 
void setup()
{
  Serial.begin(9600);   // giao tiếp Serial với baudrate 9600
  pinMode(trig,OUTPUT);  // chân trig sẽ phát tín hiệu
  pinMode(echo,INPUT);  // chân echo sẽ nhận tín hiệu
}
 
void loop()
{
  unsigned long duration; // biến đo thời gian
  int distance;      // biến lưu khoảng cách
  
  /* Phát xung từ chân trig */
  digitalWrite(trig,0);  // tắt chân trig
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig,1);  // phát xung từ chân trig
  delayMicroseconds(5);  // xung có độ dài 5 microSeconds
  digitalWrite(trig,0);  // tắt chân trig
  
  /* Tính toán thời gian */
  // Đo độ rộng xung HIGH ở chân echo. 
  duration = pulseIn(echo,HIGH); 
  // Tính khoảng cách đến vật.
  distance = int(duration/2/29.412);
  
  /* In kết quả ra Serial Monitor */
  Serial.print(distance);
  Serial.println("cm");
  delay(200);
}

Giải thích code

 

- duration = pulseIn(echo,1);

Hàm pulseIn() được dùng để đo độ rộng của xung, các bạn có thể xem thêm tại link sau: http://arduino.vn/reference/pulsein.... Duration sẽ bằng độ dài xung HIGH ở chân echo (tính theo micro giây).

- distance = int(duration/2/29.412);

Thời gian sóng truyền từ cảm biến đến vật sẽ bằng duration/2, sau đó ta chia tiếp cho 29,412 để tính khoảng cách.

Kết nối Arduino với iNut - Cảm biến

Bạn lắp thêm mạch iNut Cảm biến vào Arduino như hình. Việc cài đặt iNut cảm biến cũng tương tự như phần cài đặt iNut - Nút nhấn 01 thiết bị.

Bạn nạp đoạn code sau cho Arduino Uno

#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
 
#define N_SENSOR 1
float sensors[N_SENSOR]; //biến lưu trữ danh sách cảm biến


const int trig = 8;   // chân trig của HC-SR04
const int echo = 7;   // chân echo của HC-SR04
 
void setup()
{
  Serial.begin(9600);   // giao tiếp Serial với baudrate 9600
  pinMode(trig,OUTPUT);  // chân trig sẽ phát tín hiệu
  pinMode(echo,INPUT);  // chân echo sẽ nhận tín hiệu

  Wire.begin(10); //Theo như yêu cầu của iNut Platform, các bạn sẽ dùng cổng I2C với địa chỉ là 10.
  Wire.onRequest(i2cRequestEvent); //Mỗi khi iNut - Cảm biến yêu cầu thì sẽ chạy hàm này nhằm mục tiêu gửi dữ liệu lên cho iNut - Cảm biến, cứ 01 giây sẽ yêu cầu gửi 01 lần
  
  Serial.println("Xin chao iNut Platform");
}

void i2cRequestEvent()
{
 //phải có nhé, chỉ cần 02 dòng này là data đã được gửi đi
 char *data = (byte*)&sensors; 
 Wire.write(data, sizeof(sensors));
 
 
 //debug
 Serial.print('.');
}

void loop()
{
  unsigned long duration; // biến đo thời gian
  int distance;      // biến lưu khoảng cách
  
  /* Phát xung từ chân trig */
  digitalWrite(trig,0);  // tắt chân trig
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig,1);  // phát xung từ chân trig
  delayMicroseconds(5);  // xung có độ dài 5 microSeconds
  digitalWrite(trig,0);  // tắt chân trig
  
  /* Tính toán thời gian */
  // Đo độ rộng xung HIGH ở chân echo. 
  duration = pulseIn(echo,HIGH); 
  // Tính khoảng cách đến vật.
  distance = int(duration/2/29.412);

  if (distance < 3000) // bé hơn 3 mét (phạm vi của cảm biến thì ta ghi nhận dữ liệu)
  {
   //Nhiệm vụ của bạn là gán giá trị cảm biến vào các phần tử của mảng sensors
   sensors[0] = distance;
  }

  
  
  /* In kết quả ra Serial Monitor */
  Serial.print(distance);
  Serial.println("cm");
  delay(200);

  
}

Với iNut - Cảm biến, chương trình của bạn có delay cũng không sao, bạn có thể tự do lập trình mà không phải bị giới hạn. Miễn có phần sét 

sensors[i] = x;

Trong đó i là số thứ tự cảm biến, bắt đầu từ 0 cho tới N_SENSOR - 1. x là một số nguyên hoặc thực kiểu float. 

Lấy mã Qrcode và kết nối lên Server nào!

Các bạn xem video trên để xem cách lấy mã Qrcode nhé! Chúng ta sẽ lấy 02 mã qrcode, 01 của thiết bị điều khiển máy bơm, 01 của thiết bị iNut - Cảm biến.

Các bạn cần tài git. Nếu chưa biết sử dụng git, các bạn xem ở đây nhé https://git-scm.com/book/vi/v1/C%C6%A1-B%E1%BA%A3n-V%E1%BB%81-Git

Các bạn chạy các lệnh sau trong cmd.

git clone https://github.com/ngohuynhngockhanh/ThungNuocThongMinh

cd ThungNuocThongMinh

npm install

Sau đó, bạn mở file index.js trong thư mục ThungNuocThongMinh và sửa nội dung trong hai biến 

//đây là mã sensor json
const sensorJson = {
	"node_id":"BJg3q5Yrz",
	"uuid":"tocn0lDP70YQij1kHOhjmo6KYdw1",
	"token":"f31a00157698d5088dfc7f8832ec8dca504014434807"
}
	

//có cũng được, không có cũng không sao!
const lightJson = {
	"node_id":"r1O92dtSz",
	"uuid":"PsxUPldlbBNEuEUTi7Ci5yls77R2",
	"token":"301fd2e614a97927804613e73373ded2991661182107"
}

Sửa sensorJson thành mã token của iNut cảm biến, còn lightJson thành mã token của iNut nút nhấn điều khiển rơ le.

Toàn văn chương trình trong index.js đã được lập trình sẵn:

//demo
require('log-timestamp');
const request = require('request'); //thư viện gửi REST API

const socket_client = require('socket.io-client')
const socketServerURL = 'https://socket.mysmarthome.vn' //https nhé! bạn có thể để là http cũng được nhưng sẽ ít an toàn hơn https. HTTPS là an toàn tuyệt đối rồi! 
var socket = socket_client(socketServerURL); 

//đây là mã sensor json
const sensorJson = {
	"node_id":"BJg3q5Yrz",
	"uuid":"tocn0lDP70YQij1kHOhjmo6KYdw1",
	"token":"f31a00157698d5088dfc7f8832ec8dca504014434807"
}
	

//có cũng được, không có cũng không sao!
const lightJson = {
	"node_id":"r1O92dtSz",
	"uuid":"PsxUPldlbBNEuEUTi7Ci5yls77R2",
	"token":"301fd2e614a97927804613e73373ded2991661182107"
}


// Khi mở kết nối
socket.on('connect', function() {
	console.log("Connected to server")
})// Khi server hỏi thông tin đăng nhập
socket.on("please_login", function() {
	//bạn phải gửi thông tin đăng nhập như thế này
	
	//Đăng ký cảm biến
	socket.emit('register_node', sensorJson)
	
	//Đăng ký cái đèn
	socket.emit('register_node', lightJson)
	
})

//Nếu mã token được chấp nhận thì server sẽ gửi lệnh này
socket.on('accept', function(res) {
	var node_id = res.node_id
	var uuid = res.uuid
	console.log("Accept", node_id, "from", uuid)
})

//Có lỗi thì nó sẽ báo cho bạn ở đây, ví dụ như mã token bị sai nè... bạn sẽ code thêm vào!
socket.on('not_accept', function(res) {
	console.log("ERROR")
	var node_id = res.node_id
	var error = res.error
	console.log(node_id, error)
})

//Khi có data thì bạn sẽ lắng nghe được ở hàm này, if else xử lý thôi ^_^
socket.on('data', function(res) {
	var node_id = res.node_id
	var data = res.data
	console.log(node_id, data)
	
	if (node_id == sensorJson.node_id) {
		var value = parseFloat(data[0].state, 10) //Mình sẽ đọc là số thực và chỉ đọc từ cảm biến đầu tiên mà thôi (vì dùng có một cảm biến)
		console.log(value)
		if (value >= 15) {
			var options = {
			 uri: 'https://connect.mysmarthome.vn/api/1.0/request/' + lightJson.uuid + '/' + lightJson.node_id + '/' + lightJson.token + '/req_device_toggle',
			 method: 'POST',
			 json: {
				"id": 0,
				"command": "ON" 
			 }
			};

			request(options, function (error, response, body) {
			 if (!error && response.statusCode == 200) {
				console.log("POST toggle", body) // in kết quả ra
			 }
			});
		} else if (value <= 8) {
			var options = {
			 uri: 'https://connect.mysmarthome.vn/api/1.0/request/' + lightJson.uuid + '/' + lightJson.node_id + '/' + lightJson.token + '/req_device_toggle',
			 method: 'POST',
			 json: {
				"id": 0,
				"command": "OFF"
			 }
			};

			request(options, function (error, response, body) {
			 if (!error && response.statusCode == 200) {
				console.log("POST toggle", body) // in kết quả ra
			 }
			});
		}
	}
})

//Nếu không gửi thông tin đăng nhập hoặc toàn bộ thông tin đăng nhập sai thì nó ngắt két nối

// hoặc đơn giản là bị ngắt kết nối do mạng nhà chúng ta :D, đặt server ở heroku là yk bài!
socket.on('disconnect', function() {
	console.info("Socket client to server disconnected, maybe you forget to emit register_node")
	
	//kết nối lại thâu
	setInterval(function() {
		socket.connect()
	}, 5000)
})

setInterval(function() {
	var options = {
	 uri: 'https://connect.mysmarthome.vn/api/1.0/request/' + sensorJson.uuid + '/' + sensorJson.node_id + '/' + sensorJson.token + '/req_device',
	 method: 'GET'
	};

	request(options, function (error, response, body) {
	 if (!error && response.statusCode == 200) {
		console.log("SEND GET sensor", body) // Print the shortened url.
	 }
	});
}, 1000) //Mỗi 1s check thùng nước một lần, hệ thống sẽ tự động gửi data lên sau 1s

Cuối cùng, để thực thi chương trình, các bạn chạy lệnh sau trong cmd.

npm start

Heroku, nhà cung cấp dịch vụ nodejs free server cho dân maker

1. Heroku là gì?

Heroku cung cấp dịch vụ máy chủ đám mây giúp dễ dàng trong việc deploy ứng dụng. Điều tuyệt vời ở Heroku là trang này bạn có thể sử dụng dịch vụ hoàn toàn miễn phí với các ứng dụng web không yêu cầu phải có tốc độ truy cập cao hay dung lượng lớn. Các dự án của maker chúng ta thì dùng heroku là số 1 rồi, vì chúng ta có thể tự do edit code của mình, thêm thắt tùy ý.

2. Đăng ký tài khoản ở Heroku?

Đầu tiên, bạn hãy chuyển đến trang Đăng ký.

... và nhập các thông tin cần thiết.

... sau đó bạn vào email để xác nhận tài khoản.

Lúc này, bạn sẽ tiến hành tạo password!

Như vậy là xong rồi.

3. Tải về Heroku console app và cài đặt tài khoản

Sau khi bạn đã tạo tài khoản xong, bạn cần như không cần quan tâm đến phần dashboard của heroku, hãy tin mình, đi theo các bước sau đây để tạo app trước đã rồi sau này quay lại dashboard để khám phá app đã tạo thì vui hơn nhiều.

Ở các bài trước, chúng ta đã dùng git cli để lưu và tải về các project, và ở bài nay, chúng ta sẽ dùng heroku cli. Để bắt đầu với nodejs với heroku, bạn có thể đọc tài liệu ở đây. Mình sẽ lược dịch những phần và ghi chú cần thiết để giúp bạn đi nhanh hơn.

Đầu tiên, các bạn hãy tải về Heroku CLI để có thể đi tiếp.

Sau khi tải về và cài đặt xong, các bạn hãy mở command line lên và đăng nhập vào dịch vụ heroku bằng lệnh

heroku login

Nhập địa chỉ email và password và đăng nhập hoy!

4. Đưa app socket server đầu tiên ra ngoài internet

Upload app ra Internet

Ví dụ như ta đang ở trong thư mục code mẫu

Tiếp đó, chúng ta sẽ tạo một project heroku.

heroku create

pacific-reef-39331 là tên project mà heroku tự tạo cho chúng ta, bạn có thể vô dashboard của heroku để đổi lại tùy ý. Khi bạn thực hiện lệnh heroku create thì nó sẽ tạo ra một tên khác, bạn hãy ghi nhớ tên đó để thực hiện các phần tiếp theo.

Để upload code lên heroku server chúng ta chạy lệnh

git push heroku master

Để xem logs trên heroku, bạn có thể chạy lệnh

heroku logs --tail

Lưu ý: Đây là chế độ chỉ xem mà thôi.

Ta đa, xong rồi ^_^

Lời kết

Các bạn thấy đấy, sự ổn định chính là điều tuyệt vời nhất mà iNut Platform mang lại, các bạn có thể độ chế làm dự án ở mọi nơi mà không sợ bị hack. Điều khiển từ xa qua Intenret, không cần tốn tiền server duy trì,... Rất nhiều lợi ích, nhiệm vụ của các bạn là để trí tưởng tượng và óc sáng tạo bay xa.

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.

lên
8 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các dự án được truyền cảm hứng

Phiên bản mới NRF24L01 PA nhiều cải tiến hơn!

Bài viết này kế thừa từ bài Sử dụng Module NRF24L01 - Thu phát sóng vô tuyến 2.4GHz với Arduino  của anh Nguyen Manh Hung. Thư viện của module có thể tải tại đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một phiên bản mới hơn của NRF24L01.

lên
4 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

Xe điều khiển từ xa (DRIFT) sử dụng NRF24L01 - Kết hợp với Hoodloader2 để đảm bảo sự truyền nhận THỜI GIAN THỰC

Thực sự thì với bài viết này, mình đã được truyền cảm hứng về làm một chiếc xe điều khiển từ xa với sóng vô tuyến 2.4GHz. Mình rất thích xe điều khiển từ xa, vì vậy, mình đã cùng với ksp và nhóm của bạn ý hoàn thiện chiếc xe đầu tiên trong cộng đồng sử dụng sóng vô tuyến 2.4GHz này. Mình rất hi vọng Nguyen Manh Hung và các bạn khác sẽ có những bài viết hướng dẫn về những module như thế này nữa, để từ đó mình có thể được truyền cảm hứng và liên lạc với bạn bè mình để hoàn thiện nên những sản phẩm bá đạo. 

lên
21 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.
Các bài viết cùng tác giả

kLaserCutter - Tự làm máy cắt laser bằng mã nguồn người Việt - Phần 1: "In" máy cắt của chính bạn

Tớ là một người rất thích bộ môn nghệ thuật Kirigami – cắt giấy. Tuy nhiên, tớ không phải là một người khéo tay và thường xuyên cắt phạm giấy hoặc bị thương. Nhưng không vì thế mà khiến tớ bỏ qua bộ môn nghệ thuật đòi hỏi sự sáng tạo này. Các bạn thấy đấy, tớ đã đặt mục tiêu xây dựng chiếc máy cắt laser dưới 1 triệu đồng và đã hoàn thiện được nó. Tuy nhiên, trong phiên bản đó, vẫn có những điều tớ chưa hài lòng và cuối cùng những điều đó đã được khắc phục trong phiên bản máy cắt laser mã nguồn và phần cứng mở kLaserCutter - dự án phần cứng cùng với phần mềm mở đầu tiên ở Việt Nam.

lên
26 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.

Tạo một quy trình công nghiệp với các bước bằng Arduino - Phần 2: công việc có điều kiện

Ở bài viết trước, mình đã đề cập đến vấn đề là "Làm thế nào để xây dựng một quy trình công nghiệp trên Arduino.VN". Ở bài viết đó, mình đã đề cập đến vấn đề quy trình có điều kiện, và với sự hưởng ứng từ Cộng đồng qua vấn đề làm một máy công nghiệp dùng để sản xuất sản xuất thành phẩm, mình muốn đóng góp một cái gì đó để dự án này hoàn thiện, đó cũng làm một cách để rèn luyện khả năng xử lý vấn đề thông qua mô tả mà không trực tiếp "chạy" máy devil​!

lên
11 thành viên đã đánh giá bài viết này hữu ích.